Adatvédelmi tájékoztató

Bedenek és Társa Bt.

Hatályos 2018. május 25. napjától

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok betartása mellett minden szükségeset megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően történjen.

 

Irányadó jogszabályok


Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény, Ektv).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény, Grt).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban. Ehtv)
 • 1995 évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről
 • 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi-i Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR rendelet)

 

Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük.

Az Adatvédelmi Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • azokat mire használjuk,
 • mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat,
 • azokat milyen célból oszthatjuk meg az Bedenek és Társa Bt-n belül és másokkal, valamint
 • Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban milyen választási lehetőségek és jogok illetik meg.

 

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik minden személyes adatra, amit ügyfeleinkről vagy potenciális ügyfeleinkről, a lent írt célok érdekében gyűjtünk.

Ügyfeleink, akik új mezőgazdasági gép vagy alkatrész vásárlása, szerviz szolgáltatásaink igénybevétele, vagy bármilyen más, általunk értékesített termék vagy kínált szolgáltatás érdekében velünk szerződést kötnek.

Potenciális ügyfeleink, akik új mezőgazdasági gépeikről, alkatrészről, szerviz szolgáltatásainkról, rólunk, vagy bármilyen más általunk értékesített termékről vagy kínált szolgáltatásról nálunk bármilyen módon érdeklődnek, eseményeinken, csoportjainkban és közösségeinkben vesznek részt.

 

Az adatgyűjtés történhet

 • telephelyünkön, valamint értékesítő és szervizes kollégáink látogatása alkalmával, amikor Ön szerződést köt velünk, vagy érdeklődik termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • weboldalaink segítségével,
 • részt vesz rendezvényeinken, kiállításon elhelyezett standunkon, ha érdeklődik termékeinkről és szolgáltatásainkról
 • amikor részt vesz az általunk szervezett eseményeken,
 • bármely más helyen és módon, amikor Ön velünk kapcsolatba lép vagy mi felvesszük a kapcsolatot Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

 

A weboldalaink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerződési vagy használati feltételeket, mielőtt megadná a személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Személyes adatait a GDPR rendelet, és az azt végrehajtó vagy kiegészítő további, mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. Ezekre a továbbiakban jogszabályokként hivatkozunk.

 

Adatgyűjtés a weboldalon keresztül:

 

Árajánlat kérése

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • E-mail cím
 • Név
 • Telefonszám
 • Székhelycím / Lakcím és szállítás cím


Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

 

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

 

Közösségi bővítmények (Facebook) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook részére történő továbbításához.
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 

Kik kezelik az Ön adatait?

Személyes adatait a Bedenek és Társa Bt. kollégái kezelik.

A Bedenek és Társa Bt adatai:

 • Cégjegyzékszám: 14-06-302583
 • Adószám: 25249525-2-14
 • Székhely és Telephely címe: 7522 Kaposújlak, 095/3. hrsz.
 • Kapcsolattartó: Bedenek József, Tel: 30/336-9804, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mire használjuk a személyes adatait?

Személyes adatokat gyűjtünk például akkor, amikor e-mail-ben, telefonon, személyesen vagy bármely más módon kapcsolatba lép velünk. További információkat is kaphatunk Önről más cégektől.

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk:

Adatkezelési célok

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön kérésének teljesítésére (pl. amikor tájékoztatást kér, szerviz időpontot foglal vagy árajánlatot kér tőlünk).

Ez az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az Ön kérésére szükséges.

A közöttünk lévő üzleti kapcsolat keretében (pl. amikor új gépet vásárol, javítást és alkatrészt rendel meg).

Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.

Azért, hogy személyre szóló reklámokat küldhessünk Önnek, különösen a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról, különleges ajánlatainkról, vagy meghívhassuk valamilyen eseményünkre.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik (amennyiben az a jogszabályok szerint szükséges) vagy azt valamilyen jogos érdekünk érvényesítése (hogy megfelelő tartalmú reklámokat küldhessünk Önnek) indokolja.

Hírlevelek küldésére.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik

A panaszának a megválaszolására.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (egy későbbi per vagy bármilyen jogvita megelőzése) indokolja.

Azért, hogy a meglévő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének megkérdezése vagy elégedettségének felmérése miatt megkereshessük Önt.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

 

Azért, hogy az új termékeink és szolgáltatásaink kialakítása érdekében végzett felmérésékkel megkereshessük Önt.

 

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (hogy a piaci igényeknek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat tudjunk ajánlani) indokolja.

A termékeink és szolgáltatásaink minőségének folyamatos követésére és azok fejlesztésére, amikor részletesen elemezzük az adatait.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

A tevékenységünk követése érdekében (riportok, beszámolók készítésére).

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a tevékenységünk eredményének mérése, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

Azért, hogy biztosítsuk weboldalaink működését és biztonságát.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (weboldalaink folyamatos működése) indokolja.

Ügyfeleink és potenciális ügyfeleink nyilvántartására.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a velünk szerződést kötött vagy termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklődők egységes ismerete) indokolja.

Az általunk forgalomba hozott mezőgazdasági gépek nyilvántartására.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a gépjárművek műszaki adatainak és szerviz történetének ismerete) indokolja.

Azért, hogy eleget tegyünk az Ön kérelmének, amikor a személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolja.

Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyenkor szükséges az Ön személyazonosságának igazolása.

 

Egyes esetekben tehát szükségünk van az adatainak kezelésére ahhoz, hogy az Ön kérését vagy a velünk kötött szerződést teljesíthessük. Más adatokat a jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell gyűjtenünk.

Személyes adatainak használatát valamilyen jogos érdekünk is indokolhatja. Ilyenek például, hogy

 • jobban megismerjük ügyfeleink és potenciális ügyfeleink igényeit, elvárásait,
 • megismerjük az Ön termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, hogy azokon javítani tudjunk,
 • megértsük ügyfeleink szokásait és viselkedését,
 • reklámokat küldhessünk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • megelőzhessünk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos pereket és más jogvitákat,
 • biztosítani tudjuk weboldalaink jogszerű és biztonságos működését, 

 

Amikor reklám üzenetet küldünk, az a célunk, hogy az Ön igényeinek legjobban megfelelő és Önt valószínűleg érdeklő reklámokat és ajánlatokat továbbíthassunk Önnek. Ezért a személyes adatai segítségével (amiket közvetlenül Ön ad meg nekünk, vagy amiket a partnereinktől kaptunk, vagy amiket automatizált módon gyűjtünk, amikor Ön meglátogatja a weboldalainkat vagy használja mobil alkalmazásainkat) profilt hozunk létre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük és a lehető legpontosabban előre jelezzük, hogy a termékeink és szolgáltatásaink közül mi áll a legközelebb az Ön érdeklődéséhez és preferenciáihoz. Minél jobban ismerjük Önt, annál könnyebben tudunk Önnek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat kínálni, és annál elégedettebbnek tudhatjuk Önt.

Mindig csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amik az adatkezelés céljára szükségesek.

Ezért ha valamilyen választ vagy adatot kötelező megadnia, azt szerződéseinken és nyomtatványainkon általában külön is jelöljük. Ezekre az adatokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése, az Ön kérésére szükséges lépések vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket a kötelező adatokat, a kérését nem fogjuk tudni teljesíteni. Az általunk kért további információk azért szükségesek, hogy jobban megismerhessünk Önt. Így például személyre szabott reklámokat küldhetünk Önnek. Ezeknek a válaszoknak a kitöltése Önre van bízva. Úgy is dönthet, hogy nem adja meg azokat.

 

Többek között a következő személyes adatokat gyűjthetjük Önről:

 • közvetlen személyazonosításra alkalmas adatokat, például az Ön nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát;
 • a birtokában lévő mezőgazdasági gépekre vonatkozó adatokat, például modell, típus, alvázszám, rendszám, szerviz történet;
 • a közöttünk lévő ügyfélkapcsolatra vonatkozó adatokat, például szerződés vagy megrendelés szám;
 • az érdeklődési körével és preferenciáival kapcsolatos adatokat, például az Ön által kiválasztott hírlevél típusát, vagy az Önt érdeklő gépek típusát és modelljeit, a vásárlási szokásaira vonatkozó adatokat;
 • az online magatartásával kapcsolatos adatokat, például a weboldalainkkal és mobil alkalmazásainkkal kapcsolatos böngészési előzményeit;
 • mezőgazdasági tevékenységére vonatkozó adatokat (például tevékenységének témája, a megművelt földterület nagysága);
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségére vonatkozó adatokat;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszára vonatkozó adatokat;
 • bármely más adatot, ami az adatkezelés célja szerint szükséges.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

A jogszabályoknak megfelelően, személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azokra a céljaink elérése érdekében szükségünk van.

A tárolási idő meghatározásakor a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • a szerződés tartamát, ha Ön szerződést kötött velünk,
 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt,
 • azt az időt, ameddig Ön a reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklődik,
 • annak szükségét, hogy üzleti működésünk és a jó ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos adatokat meg kell őriznünk Önről és gépéről,
 • a jogszabályi kötelezettségeinket.

 

Ki férhet hozzá az adataihoz?

Szükségünk lehet arra, hogy személyes adatait megosszuk másokkal. Ilyenek lehetnek a banki finanszírozást végző cégek vagy más szerződéses partnereink és szolgáltatóink, akikre az Ön adatainak kezelése során részben vagy egészben támaszkodunk. Velük kizárólag abban a mértékben osztjuk meg az Ön személyes adatait, amennyiben az a rájuk bízott feladatok teljesítéséhez szükséges.

Más szerződéses partnereink és szolgáltatóink bizonyos feladatokat a mi nevünkben végeznek, így segítenek nekünk a termékeinkhez és a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó feladatainkban. Mások közreműködését vesszük igénybe például:

 • a weboldalaink tárolása, működtetése és karbantartása,
 • elektronikus reklám üzeneteink továbbítása és hírleveleink küldése,
 • postai reklám üzeneteink elkészítése és továbbítása,
 • termék és ügyfél elégedettségi felmérések végzése,
 • események szervezése,
 • csoportjaink és közösségeink létrehozása és működtetése során.

 

Azok a cégek, akikkel személyes adatokat osztunk meg, kötelezettséget vállalnak felénk az Ön személyes adatainak biztonságos kezelésére, és arra, hogy azokat saját reklám céljaikra nem használják, kivéve, ha Ön ahhoz külön hozzájárult.

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Adó és Számvitel Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár Damjanich 6/b III. em /1
Cégjegyzékszám:14-09-300821
Adószám: 11226837-2-14

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.


Ezen szolgáltatók:

 • Postaszolgálat:
  Cégnév: Magyar Posta Zrt.
  Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Levelezési cím: 1540 Budapest
  Cégjegyzékszám: 01-10-042463
  Adószám: 10901232-2-44
  Telefonszám: 06-1-767-8282
 • Futárszolgálat:
  Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  Székhely: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  Cégjegyzékszám: 13-09-111755
  Adószám: 12369410-2-44
  Telefonszám: (+36 29) 88 66 70

 

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak. Így mi is eleget tehetünk annak a kötelezettségünknek, hogy pontos és naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését („elfeledtetését”). A személyes adatainak törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük. Törlendők az adatai akkor is, ha Ön - a lent írtak szerint – sikerrel tiltakozott az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön a hozzájárulását visszavonja, szintén törölnünk kell az adatait. A törléshez való jogát korlátozhatja, vagyis adatait nem törölhetjük, ha azokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk.
 • Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, de Ön a jogszabályokban meghatározott okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.
 • Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket a rendelkezésére bocsátott tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását. Az adathordozhatóság csak akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés szerződés teljesítése érdekében vagy az Ön hozzájárulása alapján és automatizált módon történik.
 • Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, ha az valamilyen jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. Ilyen esetben megvizsgáljuk, hogy a mi adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb-e az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál. Amennyiben a tiltakozása alapos, kérése szerint töröljük az adatait vagy korlátozzuk azok kezelését.
 • Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing érdekében) történő kezelése ellen (ide értve a profilalkotást). Ezt a jogát az általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja.

 

Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy a személyazonosságának igazolása mellett megkeres minket az alábbi email címen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vagy postai levélben Bedenek és Társa Bt. 7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.

Végül, a személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
tel. +36 1 391 1400
Weboldal: http://www.naih.hu/

Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megpróbálhassuk közösen megoldani a vitás kérdést!